Gradu Otoku izvrsna ocjena za proračunsku transparentnost

Proračun
Grad Otok

Institut za javne financije predstavio je 29. lipnja 2022. rezultate osmog ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna svih 576 hrvatskih regionalnih/lokalnih jedinica.

Prema tom istraživanju, Grad Otok je dobio maksimalnu ocjenu izvrstan (5) za proračunsku transparentnost za 2022. godinu. Treba naglasiti kako je Grad Otok prema istraživanju Instituta za javne financije treću godinu zaredom ocijenjen s maksimalnom ocjenom izvrstan za proračunsku transparentnost.