O B A V I J E S T o proglašenju elementarne nepogode na području Grada Otoka

Grad Otok

Zbog velikih materijalnih šteta na poljoprivredi nastalih 19. srpnja 2023. godine kao posljedica olujnog i orkanskog vjetra, Župan Vukovarsko-srijemske županije dana 21. srpnja 2023. godine donio je ODLUKU o proglašenju elementarne nepogode nastale uslijed olujnog i orkanskog vjetra na područje pojedinih općina i gradova u Vukovarsko-srijemskoj županiji pa tako i za Grad Otok.

Poljoprivredni proizvođači koji su pretrpjeli velike štete na poljoprivrednim kulturama  sa područja Grada Otoka mogu prijaviti štetu od elementarne nepogode u gradskoj upravi  Grada Otoka u roku od 8 dana od dana proglašenja elementarne nepogode.

Za prijavu potrebna je sljedeća dokumentacija:

  • Preslika osobne iskaznice,
  • OIB,
  • Prijava za poticaj, a za površine koje nisu u poticaju treba specificirati čestice i navesti koja je kultura na toj čestici zasijana,
  • Oštećenici su obvezni uz prijavu priložiti presliku „Tablicu iz Upisnika“ koja prikazuje površine poljoprivrednog zemljišta koje su oštećene elementarnom nepogodom.