Obavijest o provođenju deratizacije

Grad Otok

Deratizacija na području Grada Otoka (naselja Otok i Komletinci) provodit će se od 16. do 26. svibnja 2023. godine.

Deratizacija će se provoditi u svrhu preventivne deratizacije dvorišta i okućnica stambenih zgrada (domaćinstava), uporabom meka na osnovi djelatne tvari bromadiolona.
Antidot je vitamin K-1.