OBAVIJEST UDRUGAMA I SPORTSKIM KLUBOVIMA O DOSTAVI IZVJEŠĆA O UTROŠKU PRORAČUNSKIH SREDSTAVA ISPLAĆENIH OD STRANE GRADA OTOKA (OBRAZAC PROR-POT)

Udruge
Udruge

Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (N.N. br. 31/15) propisana je obveza izvještavanja o potrošnji sredstava iz javnih izvora, uključujući i sredstva iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Stoga Vas pozivamo da nam najkasnije do 25. veljače 2023. godine odnosno do prvog zahtjeva za isplatu sredstva po ugovoru iz 2023. godine  dostavite ispunjen obrazac PROR-POT za sredstva isplaćena  iz proračuna Grada Otoka u 2022. godini.

Napominjemo kako nismo u mogućnosti izvršiti isplatu ugovorenih sredstva za 2023. godinu dok ne dostavite izvješće PROR -POT za 2022. godinu.

Ujedno se zahvaljujemo svima koji su svoju obvezu dostave izvješća ispunili.

Obrazac izvješća možete preuzeti OVDJE.