Odluka o produljenju javnog natječaja za udruge, klubove i društva koje provode programe u području športa, kulture, tehničke kulture, socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Otoka za 2021./2022. godinu

Program javnih potreba
Udruge

Produžuje se rok za prijavu na javni natječaj za udruge, klubove i društva koje provode programe u području športa, kulture, tehničke kulture, socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Otoka za 2021./2022. godinu od dana 28. prosinca 2021. godine, a koji je objavljen na mrežnoj stranici Grada Otoka. Rok za dostavu prijava na Javni poziv traje do 1. veljače 2022. godine

Slika
Odluka