Odluka o produženju roka za dodjelu stipendija studentima u akademskoj godini 2021./2022.

Stipendije
Obrazovanje

Produžuje se rok za prijavu na javni poziv za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2021./2022. od dana 15. prosinca 2021. godine, a koji je objavljen na mrežnoj stranici Grada Otoka. Rok za dostavu prijava na Javni poziv traje do 28. siječnja 2022. godine.