Odluka o subvencioniranju nabavke drugih obrazovnih materijala u školskoj godini 2021./2022. učenicima Osnovne škole Josipa Lovretića Otok