POTPISANI UGOVORI SA 36 UDRUGA U VRIJEDNOSTI 178.897,00 EURA

Udruge
Udruge

Gradonačelnik Josip Šarić i predsjednici 36 udruga iz Otoka i Komletinaca potpisali su ugovore o
sufinanciranju projekata i programa koje će provoditi u 2023. godini u sveukupnoj vrijednosti
178.897,00 eura, sukladno odluci po Javnom natječaju za sufinanciranje projekata i programa koje
provode udruge u športu, u području socijalne skrbi i zdravstvene zaštite i kulturi i tehničkoj kulturi.
Za sufinanciranje projekata i programa koje provode udruge u športu potpisan je ugovor sa 23 športska
društva odnosno kluba u ukupnoj vrijednosti 145.852,00 eura. Za područje socijalne skrbi i
zdravstvene zaštite potpisani su ugovori u vrijednosti 22.429,00 eura kojima će raspolagati 8 udruga, a
za pet udruga iz područja kulture i tehničke potpisani su ugovori u vrijednosti 10.616,00 eura.

Slika
Udruge
Slika
Udruge
Slika
Udruge
Slika
Udruge
Slika
Udruge
Slika
Udruge
Slika
Udruge
Slika
Udruge
Slika
Udruge
Slika
Udruge
Slika
Udruge
Slika
Udruge
Slika
Udruge
Slika
Udruge
Slika
Udruge
Slika
Udruge
Slika
Udruge
Slika
Udruge
Slika
Udruge
Slika
Udruge