Prijavljen projektni prijedlog za Poziv „Zaželi- program zapošljavanja žena – faza II“

zazeli
GRAD OTOK

Otočka razvojna agencija izradila je i prijavila projektni prijedlog za Poziv „Zaželi- program zapošljavanja žena – faza II“ čiji je nositelj  Gradska udruga umirovljenika Vukovarsko-srijemske županije Otok.  Partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Vinkovci i Centar za socijalnu skrb Vinkovci.

Poziv se provodi u okviru Specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Prepoznato je kako ovakav Poziv direktno pridonosi višestrukim ciljevima: zapošljavanju pripadnica ciljanih skupina nezaposlenih žena s najviše završenom srednjom školom, koje kontinuirano nailaze na niz poteškoća na tržištu rada, te ujedno socijalnom uključivanju krajnjih korisnika – starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju. Ovaj projekt ima za cilj uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika, osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju pružajući im podršku u svakodnevnom životu.