Vijesti sa sjednice Kolegija

Kolegij
Grad Otok

Sjednica gradonačelnikovog stručnog Kolegija je održana 14. ožujka, a na njoj je razmatrana protekla i aktualna tjedna problematika iz sfere komunalnih, društvenih djelatnosti  i gradskih financija te informacije o radu pojedinih gradskih ustanova. 

U tijeku su aktivnosti snimanja stanja javne rasvjete osobito potrebe zamjene natrijevih žarulja sa led žaruljama zbog ušteda, naročito uz školske i športske objekte, a o kojima će se napraviti kompletna analiza mogućih ušteda. 

Posebno je istaknuta potreba iznalaženja konačnog rješenja javne rasvjete u Velebitskoj ulici u Otoku za koju je u tijeku izrada projektne dokumentacije.

U tijeku je i izrada tehničke dokumentacije za izgradnju kanalizacijske mreže u Kolodvorskoj ulici od željezničkog kolodvora do Ulice Zrinski Frankopana.

Obzirom na aktualna i moguća poskupljenja energenata,  za sve objekte u vlasništvu grada te školske objekte koji su u vlasništvu županije, pristupit će se aktivnostima na izradi idejnih rješenja postavljanja solarnih panela, kako bi se mogla planirati orijentacijska proračunska sredstva. 

U tijeku je i utvrđivanje prijedloga mogućih programskih sadržaja koje planiraju realizirati udruge u sklopu Otočkog proljeća, kulturne, gospodarske i športske manifestacije, a o čemu će raspravljati i Organizacijski odbor manifestacije. 

Volonteri iz Otoka i Komletinaca se poseban način pripremaju obilježiti Svjetski dan činjenja dobrih djela dana 3. travnja uključivanjem različitih dobnih skupina, o čemu će, naknadno u javnosti biti više detaljnijih informacija.