VIROVI USPJEŠNO PORIBLJENI S 2000 KG ŠARANA I AMURA-IZLOV ZABRANJEN DO 23. OŽUJKA!!!

1
SPORT

16. ožujka 2020 godine na području revira “Virovi” izvršeno je izvanredno poribljavanje šarana i amura. Poribljavanje je obavljeno na inicijativu Grada Otoka i gradonačelnika Josipa Šarića, a u suradnji sa Ribolovnim savezom Vukovarsko-srijemske županije i sa ribolovnim udrugama ŠRD “Virovi” Otok, ŠRU “Starovirac” Otok i ŠRD “Brežnica” Komletinci. Kako je izjavio koordinator ovog poribljavanja Tomo Babić, gradski vijećnik i dopredsjednik ŠRD “Virovi”, poribljeno je sa 1800 kg šarana i 200 kg amura. Zanimljivost je ovog poribljavanja da dosad nikad nije izvršeno poribljavanje u tolikoj količini ribe i da je ostvarena izuzetna suradnja između Grada Otoka, Ribolovnog saveza i ribičkih udruga sa područja Grada Otoka. Cilj je poribljavanja obogaćenje ribljeg fonda područja Virovi, a koje će u budućnosti doprinijeti turističkoj ponudi Biokološko-edukacijskog centra Virovi te kvalitetnijem ribolovu domaćih ribolovaca i njihovih gostiju. VAŽNA NAPOMENA: na području Virova i ostalih voda vršit će se pojačani nadzor ribočuvarske službe, MUP-a (stalne ophodnje, videonadzor), a u cilju sprječavanja nelegalnog izlova šarana i amura. Podsjećamo da je odlukom Ribolovnog saveza u razdoblju od 16. do 23. ožujka 2021. godine ZABRANJEN IZLOV šarana i amura!!!