Izgradnja poučne staze Virovi - Spačva – Otok

poucne staze
PROVEDENI

Na području Virova završen je projekt uređenja poučnih staza Virovi i posebnog rezervata š.v. Lože pod nazivom „Izgradnja poučne staze Virovi - Spačva – Otok“ Projekt je odobren od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode, a financirao se sredstvima Svjetske banke u sklopu projekta integracije u EU Natura 2000 – NIP (EU Natura 2000 Integration Project - NIP) u iznosu od 1.000.000,00 kuna. U sklopu ovog projekta uređene su dvije poučne staze Virovi i poučne staze Lože. Uz atraktivno uređene poučne staze postavljene su infoploče koje pružaju informacije o biljnim i životinjskim vrstama ovog područja, uređena su odmorišta te vidikovci u funkciji opažačkih točaka za ptice i ostalu faunu. 
Nositelj ovog projekta je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije. Grad Otok i Otočka razvojna agencija u suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije pripremili su projektnu dokumentaciju. 
Bio je to prvi projekt na tragu kojeg se razvio veliki projekt Vrata spačvanskog bazena, Virgrad i drugi projekti na području Virova.