Izgradnja reciklažnog dvorišta u poduzetničkoj zoni Otok

reciklazno dvoriste
PROVEDENI

Navedeni projekt izgradnje reciklažnog dvorišta ukupne je vrijednosti oko 2.300.000,00 milijuna kuna. Izrada projektne dokumentacije financirana je u 100 % iznosu sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 
Odvajanje otpada prvi je korak prema suvremenom gospodarenju otpadom. Ono omogućuje recikliranje i ponovnu uporabu, čime se štede sirovine i energija, smanjuje onečišćenje okoliša i količina novoproizvedenog otpada. 
Zakonska obveza jedinica lokalne samouprave je osigurati odvojeno prikupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na svom području. 
Naime, Grad Otok je među prvim jedinicama lokalne samouprave koje su korištenjem sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izvršile zakonsku obvezu izgradnje reciklažnog dvorišta na svom području. Riječ je o investiciji vrijednoj oko 2.300.000,00 kuna koja je sufinancirana sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za izgradnju u iznosu 74 % od ukupne vrijednosti investicije.  

Reciklažno dvorište smješteno je u Poduzetničkoj zoni Otok i namijenjeno je razvrstavanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada te ima značajnu ulogu u ukupnom sustavu gospodarenja otpadom jer služi kao poveznica kojom jedinice lokalne samouprave osiguravaju vezu između građana, ovlaštenih skupljača i ovlaštenih obrađivača. Poslovi upravljanja reciklažnim dvorištem povjereni su gradskom poduzeću Vranjevo d.o.o. za komunalne djelatnosti.