Obnova Grobljanske kapela u Komeletincima

grobljanska kapela
PROVEDENI

Grobljanska kapela u Komletincima, posvećena Blaženoj Djevici Mariji, podignuta je 1858/59. na uzvisini mjesnog groblja, na mjestu prapovijesnog nalazišta tipa Tell sredstvima imućne obitelji Mateja Knolla iz Komletinaca. Kao sačuvani primjer sakralne arhitekture iz 19. stoljeća, pored autentičnosti, ima povijesnu i ambijentalnu vrijednost te osobitu tradicijsku i sentimentalnu vrijednost za svoje mještane. Svojim položajem dominira cijelim okolnim prostorom a o njenoj posebnosti i slikovitosti koja odražava život slavonskoga kraja govori i činjenica da su na toj lokaciji snimane scene za film Đuka Begović. 
Zbog svega navedenog kapela ima svojstvo kulturnog dobra te je upisana u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Lista zaštićenih kulturnih dobara.  
Kapela je nekada služila za održavanje misa zadušnica nakon pokopa no uslijed vremena, ratnih razaranja, nekorištenja i nedostatka financijskih sredstava došlo je do propadanja i velikih oštećenja na samoj kapeli zbog čega više nije bila u funkciji. Svjesni vrijednosti i važnosti očuvanja kulturne baštine za društvo i u želji da se na taj način očuva identitet zajednice, Grad Otok je vlastitim sredstvima financirao izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju kapele Blažene Djevice Marije a sama sanacija i rekonstrukcija kapele realizirana je uz sufinanciranje Ministarstva kulture, kroz Program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske. Prijava i provedba projekta realizirana je uz pomoć Otočke razvojne agencije. Ukupna vrijednost projekta je oko 1.025.000,00 kuna od čega je Ministarstvo kulture sufinanciralo projekt u vrijednosti 400.000,00 kuna, a ostatak sredstava osigurao je Grad Otok. Projekt je realiziran kroz tri faze.