"Pedalom kroz srednji vijek"

pedalom kroz srednji vijek
PROVEDENI

Na lokaciji srednjovjekovnog arheološkog nalazišta Virgrad, koja će pobuditi zanimanje svih ljubitelja prirodne i kulturne baštine, u srcu Spačvanskog bazena uz rijeku Virovi, “niknuli” su novi sadržaji – odmorište za cikloturiste na biciklističkoj ruti Srijem II. Projekt pod nazivom “Pedalom u srednji vijek” obuhvaća uređenje odmorišta drvenim premošćenjima opkopa, vidikovcem, klupama za odmor, info-edukativnim panoima čime se stvorio neobičan, zanimljiv i vizualno atraktivan sadržaj.  
Projektom uređenja lokacije želi se kulturnu i prirodnu baštinu staviti u funkciju razvoja turizma i tako stvoriti nova atrakcija koja će privući ne samo cikloturiste nego i sve ljubitelje prirodne i kulturne baštine.