Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića u Otoku sa pratećim sadržajima i uređenjem okoliša

vrtic
PROVEDENI

Projekt „Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića u Otoku sa pratećim sadržajima i uređenjem okoliša“ još je jedan u nizu projekata koje je za Grad Otok pripremila i prijavila Otočka razvojna agencija.  
Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj kroz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., mjera 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima”, podmjera 7.4. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, operacija 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.  
Ukupna vrijednost projekta je 7.236.236,86 kuna od čega je iznos bespovratnih sredstava 7.116.513,29 kuna.  
S Obzirom da postojeći kapacitet objekta dječjeg vrtića nije bio dostatan za iskazani interes roditelja za prijem djece u vrtić kao i nepostojanje skupine jasličke dobi, Grad Otok pristupio je izradi projektne dokumentacije i radovima na rekonstrukciji i dogradnji postojeće zgrade vrtića koja je svoja vrata otvorila u rujnu 2020. godine.