Europski centar za ljudska prava Hrvatska

Predsjednik: Dragomir Čelebić

Tajnik: Dalibor Zoraja

 

Godina osnutka: 2012.

OIB: 10649544410

 

Opis: 

poticanje djece i mladih i opće populacije na aktivno sudjelovanje u društvu. 

 • unaprjeđenje znanja i vještina djece i mladih i opće populacije u području demokratskog građanstva, 
 • promicanje i zaštita ljudskih prava djece i mladih i opće populacije, 
 • unaprjeđenje zakonodavnog, institucionalnog, financijskog i strateškog okvira za rad udruga mladih i za mlade, opće populacije i za opću populaciju
 • poticanje djece i mladih i opće populacije na volontiranje u lokalnoj zajednici,
 • istraživanje ratnih zločina i procesuiranje ratnih zločinaca iz perioda Domovinskog rata,
 • pružanje humanitarne pomoći prognanicima, izbjeglicama, povratnicima i socijalno ugroženim osobama,
 • promocija i zaštita ljudskih prava i vrijednosti svim građanima u vezi s izgradnjom, jačanjem i učvršćivanjem demokracije, humanizma i ekološke svijesti te zaštite afirmacije ljudskih, građanskih i političkih prava. Ovi ciljevi zahtijevaju suradnju i koordinaciju rada sa ostalim humanitarnim organizacijama u zemlji i izvan nje te vlastima u RH i drugim zemljama. 
 • istraživanje ratnih zločina i procesuiranje ratnih zločinaca iz doba Domovinskog rata
 • pružanje pomoći garđanima u zaštiti njihovih ljudskih i građanskih prava
 • obrazovanje za demokratsko građanstvo,
 • prevencija nasilja među djecom i mladima i općoj populaciji
 • promicanje i razvoj volonterstva,
 • poticanje sudioničke demokracije/sudjelovanja građana u odlučivanju,
 • praćenje javnih politika i javno zagovaranje,
 • razvoj civilnoga društva,
 • razvoj lokalne zajednice,
 • proizvodnja,
 • javno komentiranje i praćenje medijskih sadržaja,
 • zaštita prava djece, mladih i opće populacije
 • razvojna suradnja,
 • odgoj i obrazovanje,
 • pružanje besplatnih pravnih savjeta i relevantnih informacija ,
 • zaštita jednakosti spolova,
 • zaštita žena,
 • zaštita manjina,
 • pružanje humanitarne pomoći,
 • razvijane suradnje s istovrsnim i sličnim organizacijama u zemlji i inozemstvu,
 • informiranje šire javnosti u vezi s ciljevima udruge
 • organiziranje predavanja, seminara i drugih aktivnosti,
 • razvijanje ekološke svijesti i organiziranje aktivnosti na polju zaštite čovjekove okoline,
 • aktivnosti usmjerene na međuetničku i međureligijsku suradnju,
 • jačanje lokalne demokracije sudjelovanjem građana u donošenju odluka i razvoju.