Gradska udruga umirovljenika Vukovarsko-srijemske županije Otok

Predsjednik: Jure Ćutuk

Dopredsjednik: Josip Beuk

 

Dopredsjednik: Ljubomir Ćorić

Godina osnutka: 1997.

OIB: 97351274004

 

Opis:

promicanje i unaprjeđenje prava, interesa i kvalitete života umirovljenika i osoba starije životne dobi.

 • proučavanje prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja i socijalne zaštite te pružanje pomoći članovima udruge na području ostvarivanja prava i interesa umirovljenika koja proistječu iz njihovih statusa;
 • unaprjeđenje kvalitete života osoba starije životne dobi organiziranjem raznih aktivnosti koje pozitivno djeluju na tjelesno i mentalno zdravlje svojih članova i osoba starije životne dobi;
 • pružanje i organiziranje socijalnih usluga za umirovljenike i osobe starije životne dobi te socijalna pomoć i podrška;
 • praćenje i analizira materijalnog i socijalnog položaja umirovljenika na svom području te poduzimanje aktivnosti za poboljšanje prava te materijalnog i društvenog položaja svojih članova i osoba starije životne dobi pred nadležnim tijelima;
 • ostvarivanje suradnje sa srodnim udrugama građana i javnim tijelima u rješavanju pitanja važnim za suzbijanje diskriminacije osoba starije životne dobi;
 • razvijanje i promicanje prijateljstva, uzajamnosti i društvene solidarnosti među umirovljenicima i ostalim građanima; 
 • organiziranje odmora, izleta, putovanja, susreta i druženja članova udruge; 
 • informiranje članstva i javnosti o problemima i zahtjevima umirovljenika; 
 • pribavljanje i korištenje materijalnih sredstava za rad i djelovanje Udruge te ostvarivanje ciljeva i programskih zadaća Udruge; 
 • razvijanje i promicanje volonterstva među članovima udruge i ostalim građanima; 
 • obavljanje drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva Udruge.