Košarkaški klub “Slavonac” Komletinci

Predsjednik: Franjo Mareljić

Dopredsjednik: Ivo Mareljić

 

Tajnik: Branko Krekman

Godina osnutka: 2006.

OIB: 64891776363

 

Opis:

promicanje, razvitak i unapređenje košarkaškog sporta u Komletincima i Otoku.

  • planiranje rada i razvitka košarkaškog sporta; 
  • organiziranje i provođenje redovitih treninga radi pripreme za natjecanje;
  • poduka i trening mladeži;
  • upravljanje sportskim objektima kojih je Klub vlasnik ili korisnik; 
  • poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređivanje stručnog rada; 
  • skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova Kluba;
  • ukupnom aktivnošću poticanje razumijevanja i usvajanja etičkih vrijednosti kroz bavljenje sportom;
  • organizacija sportskih priredbi;
  • suradnja s drugim klubovima i sportskim organizacijama u zemlji i inozemstvu;
  • suradnja sa informativnim medijima radi informiranja članstva i javnosti o radu kluba.