Lovačka udruga “Jelen” Komletinci

Predsjednik: Milenko Drljepan

Godina osnutka: 1997.

 

OIB: 66368835423

 

Opis:

promicanje, unaprjeđenje i razvoj lovstva, uzgoj i zaštita divljači, sprječavanje krivolova i protuzakonito lovljenje, hvatanje, uznemiravanje i uništavanje divljači, promicanje lovne kinologije, lovnog streljaštva, ostvarivanje suradnje i održavanje dobrih odnosa s drugim udrugama na području svoga djelovanja i šire, suradnja s organima lokalne uprave i samouprave i promicanje lovnog turizma.

  • provedba lovnogospodarske osnove,
  • uzgoj i zaštita divljači,
  • lov i korištenje divljači i njezinih dijelova,
  • njegovanje lovačke etike, tradicije, običaja i zaštite prirode,
  • organiziranje, razvijanje i unaprjeđenje lovne etike i lovnog streljaštva,
  • promidžba i organiziranje kulturnih i drugih aktivnosti vezanih za lovstvo,
  • organiziranje lovačkih zabava za potrebe članova,
  • lovočuvarske službe i stručne službe za provedbu lovnogospodarske osnove
  • jačanje suradnje sa srodnim udrugama u Republici Hrvatskoj i izvan nje.