Lovačko društvo “Jelen” Otok

Predsjednik: Branislav Jakšić

Godina osnutka: 1998.

 

OIB: 37716947497

 

Opis:

promicanje unaprjeđenje i razvoj lovstva, uzgoj i zaštita divljači, sprječavanje nezakonitog lova divljači, hvatanja, uznemiravanja i uništavanja, promicanje lovne kinologije i lovnog streljaštva, ostvarivanje suradnje i održavanje dobrih odnosa sa drugim udrugama na području svoga djelovanja i šire, suradnja s organima lokalne uprave i samouprave, promicanje lovnog turizma.

  • provedba lovnogospodarske djelatnosti,
  • uzgoj i zaštita divljači,
  • lov divljači i korištenje divljači i njezinih dijelova,
  • njegovanje lovačke etike, tradicije, običaja i zaštite prirode,
  • organiziranje, razvijanje i unaprjeđenje lovne radne kinologije i lovnog streljaštva,
  • promicanje i organiziranje kulturnih i drugih aktivnosti vezanih za lovstvo i svoje članove
  • organiziranje lovočuvarske službe i stručne službe za provedbu lovnogospodarske osnove,
  • jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.