Nogometni klub “Slavonac” Komletinci

Predsjednik: Tihomir Kojundžić

Dopredsjednik: Branimir Đoić

 

Tajnik: Josip Šimić

Godina osnutka: 1997.

OIB: 74930245895

 

Opis:

razvoj i promicanje nogometa, sudjelovanje u nogometnim natjecanjima, okupljanja građana, osobito mladih radi bavljenja nogometom te poticanje na zdrav način života.

 • nogometna poduka igrača mlađih uzrasta
 • promicanje odgojnih funkcija sporta, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje sportom
 • suradnja s drugim klubovima u zemlji i inozemstvu
 • sudjelovanje u sportskom natjecanju 
 • stručno-pedagoški rad sa svim uzrastima sportaša
 • organizacija sportsko-rekreativnih sadržaja za djecu, mladež i odrasle
 • stalno usavršavanje vlastitog stručno-pedagoškog kadra
 • stvaranje svih potrebnih materijalnih, tehničkih, infrastrukturnih i drugih uvjeta za bavljenje sportom
 • organiziranje i provođenje sportskih natjecanja i sportskih priredbi
 • upravljanje sportskim objektima
 • promocija sporta i zdravog načina življenja.