Pikado klub Otok

Predsjednik: Zdenko Sesar

Dopredsjednik: Josip Čavlović

 

Tajnik: Adam Lukinac

Godina osnutka: 2017.

OIB: 73307170461

 

Opis:

promicanje, razvitak i unaprjeđenje pikada.

  • planiranje rada i razvitka pikada; 
  • organizacija i provođenje sustavnih treninga i priprema za natjecanje u zemlji i inozemstvu;
  • priprema članova za nastupe u reprezentaciji;
  • informiranje javnosti o planovima i ostvarenim projektima;
  • razvijanje programa domaće i međunarodne suradnje sa srodnim organizacijama;
  • uključivanje u rad mlađih dobnih skupina;
  • poticanje članova na interakciju, socijalizaciju i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje sportom;
  • organiziranje i vođenje sportskih natjecanja;
  • obavljanje drugih poslova u cilju unapređenja i razvoja pikada te pomoći svojim članovima.