Športsko-ribolovno društvo “Virovi” Otok

Predsjednik: Igor Ivkov

Godina osnutka: 1998.

 

Opis:

promicanje, razvitak i unaprjeđenje športsko-rekreativnog ribolova.

  • zaštita i reprodukcija životinjskog i biljnog svijeta u vodama
  • provođenje aktivnosti mjera kojima se to ostvaruje,
  • unaprjeđenje zaštite čovjekove okoline i voda
  • sudjelovanje u gospodarenju vodama,
  • unaprjeđenje športskog ribolova na slatkim vodama,
  • praćenje i provođenje zakonskih propisa kojima se reguliraju pitanja slatkovodnog ribarstva i športskog ribolova,
  • športska i rekreativna aktivnost članova Društva u RH i inozemstvu.