Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Grada Otoka-Općine Privlaka

Predsjednik: Marko Šarić

Godina osnutka: 2001.

 

OIB: 24195740795

 

Opis:

socijalna i pravna zaštita hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata te promicanje, razvitak i unaprjeđenje vrijednosti Domovinskog rata kao i njegovih žrtava.

 • provođenje aktivnosti kojima se potiče realizacija socijalne zaštite i pružanje besplatne pravne pomoći članovima;
 • praćenje odredaba svih zakonskih i podzakonskih akata kojima se reguliraju prava hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata te aktivno sudjelovanje u prijedlozima izrade novih akata u suradnji sa nadležnim državnim institucijama RH, kao i briga o interesima članova i promicanju vrijednosti Domovinskog rata u EU;
 • promicanje istine o Domovinskom ratu u RH i inozemstvu;
 • promicanje hrvatskih nacionalnih, povijesnih, kulturnih, gospodarskih i drugih vrednota te promicanje i oplemenjivanje moralnih i etičkih vrednota hrvatskog naroda;
 • briga o osiguravanju uvjeta reprofesionalizacije i adekvatnog zapošljavanja svojih članova;
 • briga o osiguravanju uvjeta za aktivno sudjelovanje svojih članova u svim oblicima društvenog i političkog života;
 • briga o promicanju u činove časnika i dočasnika te briga o dodjeli odličja i priznanja svojim članovima koji su to zaslužili;
 • promicanje tjelesne kulture (sport i rekreacija) radi unaprjeđenja općezdravstvene sposobnosti svojih članova;
 • sudjelovanje i potpora u radu državne komisije za otkrivanje zločinaca, zločina, ratnih profitera i dezertera;
 • planiranje rada Udruge te provođenja projekata i programa od interesa za opće dobro, posebice aktivnosti usmjerenih zaštiti prava članova Udruge i promicanje vrijednosti Domovinskog rata;
 • provođenje ostalih aktivnosti u praćenju, provođenju i vrednovanju javnih politika, kao i oblikovanju javnog mnijenja te izražavanju stajališta, mišljenja i poduzimanju inicijativa o pitanjima u vezi s interesima hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata i promicanje razvitku i unaprjeđenju vrijednosti Domovinskog rata, kao i njegovih žrtava;
 • informiranje javnosti o radu udruge;
 • udruživanje u članstvo u sustavu HVIDR-a RH;
 • razvijanje programa suradnje sa drugim srodnim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu;
 • organiziranje humanitarnih aktivnosti sukladno važećim zakonskim propisima;
 • pripremanje i usluživanje pića i toplih napitaka, bezalkoholnih pića i jela koje udruga organizira za potrebe članova u svojim poslovnim prostorijama, odnosno djelatnosti na koji se primjenjuju odredbe Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti temeljem članka 5. stavka 2. istoga zakona (ukoliko udruga ima klubove).