Udruga “Otok-wireless”

Predsjednik: Nikola Drljepan

Dopredsjednik: Tomislav Kremer

 

Tajnik: Franko Drljepan

Godina osnutka: 2007.

OIB: 74241224298

 

Opis:

razvitak bežičnih informacijskih i komunikacijskih mreža, popularizacija bežičnih komunikacijskih tehnologija te promicanje korištenja računala i interesa.

  • pomoću javne frekvencije korisnicima omogućiti međusobnu interakciju i razmjenu podataka s fizički udaljenih lokacija na područjima djelovanja udruge,
  • povezivanje pravnih i fizičkih osoba zainteresiranih za informatičke ili mrežne tehnologije u mrežnu infrastrukturu,
  • poticanje djelotvornog razvoja i unaprjeđenja bežičnih sustava i interneta,
  • postavljanje i održavanje opreme vezane uz računalne mreže,
  • realizacija širokopojasnog pristupa internetu u ruralnom području kao sektoru s tradicionalno dugotrajnim povratom na uložena sredstva,
  • poticanje mladeži na razvijanje njihova interesa za informatiku,
  • korištenje obnovljivih izvora energije,
  • poticanje članova na zajedništvo i zajedničku suradnju u svrhu ostvarivanja zajedničkih interesa u okviru Udruge,
  • suradnja s drugim udrugama na području Republike Hrvatske,
  • suradnja s državnim organima područne samouprave, institucijama i ustanovama, školama i fakultetima te inovatorima s ciljem unaprjeđenja informatičke tehnologije i bežičnog umrežavanja.