Postupak davanja koncesije za javne usluge - Obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Otoka – Dimnjačarsko područje I evidencijski broj: K-01/2023