Poziv na dostavu ponuda - Uređenje spomen-obilježja u Komletincima JEN 55/20222