Poziv na dostavu ponuda za provedbu deratizacije na području grada Otoka u 2023. godini