Nabava kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za Gradsku udrugu umirovljenika Vukovarsko-srijemske županije Otok