Javni natječaj za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine