Natječaji i javni pozivi

Filtriraj po godinama
-
Javni poziv za dodjelu uskrsnice za umirovljenike
-
Javni natječaj za davanje u zakup nekretnine u vlasništvu Grada Otoka
-
Odluka o produljenju javnog natječaja za udruge, klubove i društva koje provode programe u području športa, kulture, tehničke kulture, socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Otoka za 2021./2022. godinu
NEAKTIVNI
-
Javni natječaj za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Otoka za 2022. godinu
NEAKTIVNI
-
Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa i projekata u području socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Otoka za 2022. godinu
NEAKTIVNI
-
Javni natječaj za sufinanciranje projekata i programa koje provode udruge u športu Grada Otoka za 2022. godinu
NEAKTIVNI
-
Javni poziv za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2021./2022.
-
Prijava za štandove za vrijeme Adventa