Proračuni

Filtriraj po godinama
II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Otoka za 2023. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće- KONSOLIDIRANO (.pdf)
Financijsko izvješće od 1. do 6. mjeseca 2023. - KONSOLIDIRANO (EXCEL)
Financijsko izvješće za razdoblje od 1. do 6. mjeseca 2023. godine
Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje od 1. do 6. mjeseca 2023. godine
Obrazloženje prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Otoka za 2023. godinu
Vodič za građane - godišnji obračun Proračuna za 2022. godinu
I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Otoka za 2023. god.
Godišnji obračun Proračuna Grada Otoka za razdoblje 1.1.2022 -31.12.2022.god.
Odluka o usvajanju izvršenja Proračuna Grada Otoka za razdoblje od 1.1.2022. - 30.6.2022.