Proračuni

Filtriraj po godinama
Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna
Financijski izvještaj za razdoblje od 1.1.2022.-31.12.2022. - KONSOLIDIRANO
Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje od 1.1.2022.-31.12.2022. - KONSOLIDIRANO
Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje od 1.1. do 31.12.2022. godine
Financijski izvještaj Grada Otoka za razdoblje od 1.1. do 31.12.2022. godine
Obrazloženje Proračuna Grada Otoka za 2023. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Otoka za 2023. godinu
Proračun Grada Otoka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine
Proračun Grada Otoka za 2023. godinu - vodič za građane
V. izmjene i dopune Proračuna Grada Otoka za 2022. godinu