Proračuni

Filtriraj po godinama
Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje od siječnja do lipnja 2021.
Financijski izvještaj Grada Otoka za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021.
Proračun Grada Otoka za 2021.godinu
Proračun vodić za građane 2021
Bilješke uz financijske izvještaje 2020
Godišnji financijski izvještaj 2020
Izvršenje proračuna grada Otoka od 1.1.2020 - 30.06.2020
Plan proračuna 2020
Odluka o usvajanju proračuna 2020
Proračun razdjeli 2020