Proračuni

Filtriraj po godinama
Obrazac za javno savjetovanje Prijedloga Proračuna za 2023. godinu
Obrazloženje Proračuna za 2023. godinu
Prijedlog Proračuna Grad Otoka za 2023. godinu
III. Izmjene i dopune proračuna za 2022.
II. Izmjene i dopune proračuna za 2022.
I. Izmjene i dopune proračuna za 2022.
Odluka o usvajanju izvršenja Proračuna Grada Otoka za razdoblje od 1.1.2021. do 31.12.2021.
Proračun Grada Otoka za 2022. godinu - Vodič za građane
Financijsko izvješće Grada Otoka za 2021. godinu - konsolidirano
Prijedlog Proračuna Grada Otoka za 2022. godinu