Proračuni

Filtriraj po godinama
Proračun Grada Otoka za 2022. godinu - Vodič za građane
Financijsko izvješće Grada Otoka za 2021. godinu - konsolidirano
Prijedlog Proračuna Grada Otoka za 2022. godinu
Odluka o Izvršavanju proračuna za 2022. godinu
Proračuna Grada Otoka za razdoblje 01.01.2022. - 31.12.2022. godine
III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Otoka za 2021. godinu
Izvršenje Proračuna Grada Otoka za razdoblje 1.1.2021.-30.6.2021.
Izvršenje Proračuna Grada Otoka za 2020. godinu
Plan proračuna 2021
Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje od siječnja do lipnja 2021.