Proračuni

Filtriraj po godinama
III. rebalans prračuna za 2019. godinu
Izvršenje proračuna grada Otoka za 2018. godinu
Odluka o izvršavanju proračuna Grada Otoka od 1.1.2017-30.06.2017
II. izmjene i dopune proračuna Grada Otoka 2017
I. izmjene i dopune proračuna agrada Otoka za 2017
Grad Otok proračun 2017
Izvršenje proračuna grada Otoka za 2016. godinu