Komunalna djelatnost

 

Zakonska regulativa

Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13, 147/14 i 36/15)

Komunalne djelatnosti – komunalne usluge

Komunalne djelatnosti, te unutar njih komunalne usluge su djelatnosti uslužnog karaktera, a služe zadovoljavanju svakodnevnih potreba stanovništva određenog područja i kao takve funkcionalno su vezane za određeno teritorijalno područje.

Obavljanje komunalnih djelatnosti – komunalnih poslova u Gradu Otoku

 1. putem trgovačkog društva Vranjevo d.o.o., Vladimira Nazora 1/I, Otok čiji je osnivač Grad Otok.

Vranjevo d. o. o. Otok:

 • skuplja i odvozi komunalni otpad iz kućanstava i drugih korisnika usluga
 • održava čistoću javno-prometnih površina (kolnika, pločnika, nogostupa, parkova i groblja)
 • provodi čišćenje snijega sa nogostupa i javnih površina
 • provodi trajnu komunikaciju s javnošću
 • izvodi radove na uređenju pješačkih staza, nogostupa i parkirališta
 • izvodi gradnju kanalizacijske mreže
 • izvodi radove na kućnim priključcima vodovoda i kanalizacije
 • gradi grobnice
 • izvodi plitke i duboke iskope
 • priprema ceste za asfaltiranje
 • vrši usluge prijevoza kamionom

 

 1. temeljem ugovora o koncesiji – dimnjačarski poslovi

Obrt za dimnjačarske usluge DIMNJAK.

Telefon: 098/843-123 (Đuro Čačić)

 

 

Za sve potrebne informacije i usluge možete se obratiti:

Upravi Vranjeva d.o.o ili na tel. 032/395-358