Kultura

Slika
kultura

 

Bogati se kulturni život na otočkom području ogleda u velikom broju kulturnih manifestacija te kroz djelovanje velikog broja udruga. Osim toga, stvaralaštvo i kulturno nasljeđe na području grada Otoka promiču razni pjevački zborovi, Udruga dramskih amatera „Josip Kosor“ Otok, udruga „Pisanac“ Otok. Otočki list izvještava o radu i djelovanju lokalnih udruga, društava i klubova, a upravo su zahvaljujući djelovanju mnogobrojnih udruga civilnog društva zastupljeni interesi različitih društvenih skupina, dok je svakodnevni život lokalnog stanovništva obogaćen raznolikim društvenim sadržajima. Poticaj je razvoju kulture na području grada Otoka svakako dao novoizgrađeni Dom kulture. Naime, pored dvorane, u sklopu ovog objekta smještena je i Gradska knjižnica koju je Otok dobio tek 2010. godine unatoč tradiciji knjižničarstva duljoj od 100 godina. Sama knjižnica sastoji se od posudbenog odjela, zavičajne zbirke, dječjeg kutka, studijske učionice i čitaonice dnevnog tiska, a zahvaljujući velikoj terasi moguća je organizacija ljetnih književnih večeri i filmskih projekcija. Knjižnica također posebnu brigu posvećuje djeci i mladima za koje se organiziraju raznovrsne aktivnosti koje potiču učenje, čitanje i kreativnost. Također, radi promidžbe i turističke valorizacije kulturne baštine, lokalna zajednica namjerava obnoviti tradicijsku kuću u Komletincima koja je pod preventivnom zaštitom čime će se dobiti izvorni ambijent za održavanje kulturnih priredbi koje prikazuju nekadašnji način života.

 

Otočko proljeće

Najvažnija je kulturna manifestacija na ovom području zasigurno Otočko proljeće. Riječ je o kulturnoj, gospodarskoj i sportskoj manifestaciji s bogatim popratnim programom koja se od 1993. tradicionalno održava svake godine. Njezin je cilj očuvanje te razvoj slavonske i šokačke kulturne baštine, a u osmišljavanju i organizaciji njezinog programa pored Kulturno-umjetničkog društva „Josip Lovretić“ iz Otoka te Kulturno-umjetničkog društva „Filipovčice“ iz Komletinaca također sudjeluju gotovo sve civilne udruge koje djeluju na području grada Otoka, čime se dodatno potiče rad udruga te omogućava njihova afirmacija. U čast Otočaninu Josipu Lovretiću, svećeniku i etnografu koji je ostavio u naslijeđe etnografsku monografiju „Otok“ sa zapisima o narodnom životu i običajima ovog kraja iz 19. stoljeća, u sklopu se Otočkog proljeća organiziraju manifestacije na kojima se pomno iščitava njegova monografija. Kao dio se programa Otočkog proljeća tradicionalno održava i konjička manifestacija pod nazivom „Zlatne grive“. Njezin je cilj promicanje konjogojstva, uzgoj i očuvanje pasmina te promidžba konjičkoga športa, a pored obrazovnog ima i natjecateljski karakter. Naime, u sklopu se manifestacije organizira izložba konja članova Konjogojske udruge Otok, turnir u teklićkom i dresurnom jahanju, natjecanja u vožnji dvoprega i preskakanju prepona, a osobitu pozornost pobuđuju tradicionalna natjecanja poput potkovijade. Pored Zlatnih griva još je jedna manifestacija kojom se promiče naslijeđe ovog kraja, a koja nema isključivo kulturni karakter. To je Otočka kulenijada, gospodarska manifestacija kojom se povezuju proizvođači domaćeg slavonskog kulena ili kulina. Ocjenjuje se kakvoća kulena i dodjeljuju priznanja i nagrade najboljim proizvođačima, promiče meso od crne slavonske pasmine svinja kao ekološka hrana i ostalih pasmina svinja uz degustacije kulenova i služenje tradicionalnom slavonskom kuhinjom te prikaz narodnih običaja.

otoćko proljece

 

KUD "Josip Lovretić" Otok

O očuvanju kulturnog nasljeđa ovog područja prvenstveno brinu kulturno-umjetnička društva iz Otoka i Komletinaca. Kulturno-umjetničko društvo „Josip Lovretić“ iz Otoka osnovano je 1971. godine radi očuvanja hrvatske, slavonske i šokačke narodne baštine. Društvo u svom sastavu ima tamburašku, folklornu i dramsku sekciju za stare i mlađe uzraste, a stalni je sudionik Vinkovačkih jeseni, Otočkog proljeća te Međunarodne smotre folklora u Zagrebu.

kud josip lovretic

 

KUD "Filipovčiće" Komeletnici 

Kulturno-umjetničko društvo „Filipovčice“ iz Komletinaca osnovano je 1964. godine radi njegovanja i očuvanja izvornih narodnih pjesama, nošnji i plesova, a dobilo je ime po istoimenom proljetnom godišnjem ophodu. U sklopu društva djeluju plesna skupina, tamburaška sekcija, štokavčići Gagulančići koji njeguju izvorni govor sela te muška i ženska pjevačka skupina. Tijekom svog postojanja Kulturnoumjetničko društvo „Filipovčice“ gostovalo je diljem Hrvatske te su sudionici Međunarodne smotre folklora u Zagrebu, Đakovačkih vezova i Vinkovačkih jeseni.  

kud filipovcice komeletnici