Komunalna naknada

 

Odlukom se o komunalnoj naknadi određuju područja zona za naplaćivanje komunalne naknade, koeficijent zona za pojedine zone, koeficijent namjene za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, rok plaćanja komunalne naknade, nekretnine važne za Grad Otok koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade i opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.