Proračuni

Filtriraj po godinama
Financijsko izvješće za razdoblje od 1. do 6. mjeseca 2023. godine
Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje od 1. do 6. mjeseca 2023. godine
Obrazloženje prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Otoka za 2023. godinu
Vodič za građane - godišnji obračun Proračuna za 2022. godinu
I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Otoka za 2023. god.
Godišnji obračun Proračuna Grada Otoka za razdoblje 1.1.2022 -31.12.2022.god.
Odluka o usvajanju izvršenja Proračuna Grada Otoka za razdoblje od 1.1.2022. - 30.6.2022.
Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju proračuna
Financijski izvještaj za razdoblje od 1.1.2022.-31.12.2022. - KONSOLIDIRANO
Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje od 1.1.2022.-31.12.2022. - KONSOLIDIRANO